Go to the page content

Дебелината и поврзани компликации: Како помага намалувањето на телесната тежина?

Животот со дебелина може да ве изложи на ризик од развој на сериозни здравствени состојби. Добрата вест е дека со намалување на телесната тежина за само 5% од вкупната телесна тежина веќе почнувате да ги намалувате тие ризици. Алатката подолу може да ви помогне да го пресметате ризикот од развој на одредени состојби врзани со дебелината во следните 10 години.

ПРЕСМЕТАЈТЕ ГО РИЗИКОТ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ СОСТОЈБИ ВРЗАНИ СО ДЕБЕЛИНАТА

 

Едноставно внесете ги вашите висина, телесна тежина и медицинска историја за да го видите нивото на ризик со вашата моментална тежина. Исто така, може да направите споредба и да дознаете како намалувањето на телесната тежина од 13% може да ги намали вашите ризици.

cm
ft
in
kg
st
lb
год

Вашиот BMI (индекс на телесна маса) e 0

Предвидувањето на ризикот е возможно за BMI (индекс на телесна маса) помеѓу 30 и 50 и возраст помеѓу 19 и 70 години.

Доленаведеното намалување на ризикот е пресметано за намалување на телесната тежина од 13% од вкупната телесна тежина.
Вашата телесна тежина по намалување на тежината е 0 kg.

Пол:

Опишете ја вашата медицинска историја:

Резултат

BMI e 0

Предвидувањето на ризикот е возможно за BMI (индекс на телесна маса) помеѓу 30 и 50 и возраст помеѓу 19 и 70 години.

Ако имате какви било грижи врзани со телесната тежина или BMI (индекс на телесна маса), препорачуваме да се обратите кај вашиот лекар за дополнителни информации и помош.

Резултат

  • Ризик врзан со вашата моментална тежина
  • Ризик со намалување на тежината за 13%

Здравје на срцето

Висок крвен притисок
Високо ниво на холестерол
Срцева слабост
Неправилен срцев ритам
Низок проток на крв и кислород во срцето

ДИЈАБЕТЕС

Дијабетес тип 2

ОСТЕОАРТРИТИС

Остеоартритис на колк/колено

РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА

Астма
Апнеа во текот на спиењето

БУБРЕЖНИ ЗАБОЛУВАЊА

Хронична бубрежна болест

Ова не е валидирана (потврдена со проверка) алатка за процена на ризикот и не заменува процена од лекар.

Ако имате какви било грижи врзани со телесната тежина или BMI (индекс на телесна маса), препорачуваме да се обратите кај вашиот лекар за дополнителни информации и помош.

 

Предвидувањата на ризикот се базираат на студија во која се користени евидентирани медицински информации од електронски медицински досиеа на 570 000 жители на Обединетото Кралство во 2021 година. [11]

Врз основа на тоа дали ја одржале својата телесна тежина стабилна или ослабеле во текот на почетниот период од четири години, испитаниците биле поделени во две групи. Потоа, тие се следеле до 15 години за да се утврдат разликите меѓу групите во однос на развојот на 10 состојби врзани со телесната тежина.

Со оглед на информациите што ги наведовте за медицинската историја, може да го видите просечниот ризик за поединци од испитуваната популација што се слични на вас и што одржале стабилна телесна тежина или намалиле во просек 13% од нивната почетна телесна тежина.

Намалувањето на телесната тежина во студијата било поддржано од комбинација на различни мерки (диета, промена на животниот стил, лекови за намалување на телесната тежина или операција).

Референци

ПОВРЗАНИ ТЕМИ

ПОВРЗАНИ СТАТИИ

Голема дебата: Дали е дебелината навистина болест?
ДЕБЕЛИНА   БИОЛОГИЈА   МИСЛЕЊЕ ОД ЕКСПЕРТ | 6 min. read

Голема дебата: Дали е дебелината навистина болест?

Сè повеќе експерти ја препознаваат дебелината како болест. За некого ова претставува изненадување, а за други олеснување особено за оние што живеат со дебелината.

Тежината на современиот свет: Како влијае нашата средина на нашето здравје
СРЕДИНА   БИОЛОГИЈА   РЕГУЛАЦИЈА НА АПЕТИТОТ | 5 min. read

Тежината на современиот свет: Како влијае нашата средина на нашето здравје

Светот во којшто живееме и храната што ја јадеме драстично се промениле со текот на времето. Но нашата биологија во голема мера останала иста. Тоа може да нè наведе да мислиме дека сме под ризик од гладување и да нè натера да посегнеме по високоенергетска храна, сол, масна храна и шеќер.

Пресметајте го вашиот BMI
АЛАТКИ   ГРИЖА ЗА ДЕБЕЛИНАТА   САМОСТОЈНА ПРОЦЕНА | 5 min. read

Пресметајте го вашиот BMI

Индексот на телесна маса (BMI) го претставува односот на висината и тежината, според кој возрасната популација се категоризира во група на потхранети (со недоволна телесна тежина), со прекумерна телесна тежина или со дебелина.