Go to the page content


Перспективи за дебелината

Повеќе од 650 милиони луѓе ширум светот живеат со дебелина, што е двојно повеќе во споредба од пред само 20 години. И покрај ова драматично зголемување, општеството се уште нема целосно разбирање за тоа што значи да се живее со дебелина. За тоа дека позади статистичките податоци се наоѓаат вистински луѓе чии патишта во животот се промениле и чии партнери, деца и семејства, исто така се засегнати од дебелината.

Во овој дел говориме за нивните животни приказни со цел подобро да разбереме што значи да се живее со дебелина и да научиме од искуствата на оние што ги поддржуваат.