Go to the page content

Калкулатор за пресметување на индексот на телесната маса (BMI)

Дебелината е хронична болест што се карактеризира со прекумерна акумулација на масти во телото и може да има негативни ефекти врз вашето ментално и физичко здравје, но и негативно да влијае на вашиот квалитет на животот. 

Клиничка процена на вашата лична здравствена состојба може вам и на вашиот лекар да ви даде насоки кои се најдобрите терапевтски опции за вас. Процени од овој тип може да помогнат да се разјасни како ви влијае телесната тежина врз севкупното здравје и благосостојба. При тоа треба да бидат вклучени процена на менталното здравје и физички преглед. 

* Овој BMI-калкулатор не е погоден ако имате помалку од 20 години. Ве молиме консултирајте се со вашиот лекар за информации за BMI ако сте на возраст под 20 години.

Пресметајте го вашиот BMI (индекс на телесна маса)

cm
ft
in
kg
st
lb

Вашиот BMI:

__

Класификација на вашата телесна тежина:

__

Потхранети (со недоволна телесна тежина)

Aко сте потхранети (со недоволна телесна тежина) тоа може да биде знак дека не јадете доволно или сте болни.

 

Препорака

Ако сте потхранети (со недоволна телесна тежина), обратете се кај вашиот лекар за понатамошна процена.

Нормална телесна тежина

Вашата телесна тежина е во опсегот на нормален индекс на телесна маса (BMI).

 

Препорака

Здравствените работници препорачуваат да ја одржите вашата телесна тежина во овој опсег.

Преддебелина

Оние што влегуваат во оваа група може да имаат зголемен ризик од развој на дебелина или други здравствени проблеми.

 

Препорака

Здравствените работници препорачуваат да разговарате со вашиот лекар ако имате грижи врзани со вашата телесна тежина.  

Кај луѓе во овој опсег на индекс на телесна маса (BMI) без коморбидитети, целта е да се спречи понатамошно зголемување на телесната тежина.

 

Ако имате здравствени компликации врзани со телесната тежина, целта е да се намали телесната тежина.

 

Повеќе информации за терапевтските опции може да дознаете овде.

Дебелина Класа I

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина.

 

Препорака

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина и дека сте изложени на ризик од други компликации врзани со телесната тежина. Препорачано е да разговарате со вашиот лекар или друг здравствен работник едуциран за справување со дебелината. 

 

Целта при справувањето и третманот на дебелината не е едноставно намалување на телесната тежина, туку подобрување на здравјето и намалување на ризикот од други здравствени компликации. Намалување дури и мал број килограми, како што е пет проценти од телесната тежина или повеќе, и одржување на намалената телесна тежина, може да ја подобри целокупната благосостојба, а истовремено да го намали ризикот од компликации поврзани со тежината.

  

Постојат повеќе различни, научно докажани терапевтски опции за дебелина што може да се земат предвид кај луѓето од оваа категорија. 

 

Лекарите даваат препораки во зависност од специфичните потреби, моменталниот здравствен статус и според тоа дали постојат други компликации врзани со телесната тежина.  

 

Третманот може да вклучува комбинација од следниве терапевтски опции**:

* Генерално, баријатрична хирургија се зема предвид кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) над 35 кои имаат и компликации врзани со телесната тежина и кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) 40 или поголем.

** Изјава за одрекување од одговорност: Овие информации не се замена за совет од здравствен работник. Ако имате какви било прашања врзани со вашето здравје, треба да се обратите кај вашиот семеен лекар или друг здравствен работник.

Дебелина Класа II

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина.

 

Препорака

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина и дека сте изложени на ризик од други компликации врзани со телесната тежина. Препорачано е да разговарате со вашиот лекар или друг здравствен работник едуциран за справување со дебелината. 

 

Целта при справувањето и третманот на дебелината не е едноставно намалување на телесната тежина, туку подобрување на здравјето и намалување на ризикот од други здравствени компликации. Намалување дури и мал број килограми, како што е пет проценти од телесната тежина или повеќе, и одржување на намалената телесна тежина, може да ја подобри целокупната благосостојба, а истовремено да го намали ризикот од компликации поврзани со тежината.

  

Постојат повеќе различни, научно докажани терапевтски опции за дебелина што може да се земат предвид кај луѓето од оваа категорија. 

 

Лекарите даваат препораки во зависност од специфичните потреби, моменталниот здравствен статус и според тоа дали постојат други компликации врзани со телесната тежина.  

 

Третманот може да вклучува комбинација од следниве терапевтски опции**:

* Генерално, баријатрична хирургија се зема предвид кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) над 35 кои имаат и компликации врзани со телесната тежина и кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) 40 или поголем.

** Изјава за одрекување од одговорност: Овие информации не се замена за совет од здравствен работник. Ако имате какви било прашања врзани со вашето здравје, треба да се обратите кај вашиот семеен лекар или друг здравствен работник.

Дебелина Класа III

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина.

 

Препорака

Индекс на телесна маса (BMI) од 30 и поголем може да значи дека имате дебелина и дека сте изложени на ризик од други компликации врзани со телесната тежина. Препорачано е да разговарате со вашиот лекар или друг здравствен работник едуциран за справување со дебелината. 

 

Целта при справувањето и третманот на дебелината не е едноставно намалување на телесната тежина, туку подобрување на здравјето и намалување на ризикот од други здравствени компликации. Намалување дури и мал број килограми, како што е пет проценти од телесната тежина или повеќе, и одржување на намалената телесна тежина, може да ја подобри целокупната благосостојба, а истовремено да го намали ризикот од компликации поврзани со тежината.

  

Постојат повеќе различни, научно докажани терапевтски опции за дебелина што може да се земат предвид кај луѓето од оваа категорија. 

 

Лекарите даваат препораки во зависност од специфичните потреби, моменталниот здравствен статус и според тоа дали постојат други компликации врзани со телесната тежина.  

 

Третманот може да вклучува комбинација од следниве терапевтски опции**:

* Генерално, баријатрична хирургија се зема предвид кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) над 35 кои имаат и компликации врзани со телесната тежина и кај луѓе со индекс на телесна маса (BMI) 40 или поголем.

** Изјава за одрекување од одговорност: Овие информации не се замена за совет од здравствен работник. Ако имате какви било прашања врзани со вашето здравје, треба да се обратите кај вашиот семеен лекар или друг здравствен работник.

@
A link with your BMI result has been sent to the email address.
An error has occured. The email wasn't sent.
Референци

Референци за информациите кои се однесуваат на возраста

 • GBD 2015 Obesity Collaborators. (2017). Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. New England Journal of Medicine, 377(1), 13-27.
 • Meeuwsen, S., Horgan, G. W., & Elia, M. (2010). The relationship between BMI and percent body fat, measured by bioelectrical impedance, in a large adult sample is curvilinear and influenced by age and sex. Clinical nutrition, 29(5), 560-566.
 • Lin, H., Zhang, L., Zheng, R., & Zheng, Y. (2017). The prevalence, metabolic risk and effects of lifestyle intervention for metabolically healthy obesity: a systematic review and meta-analysis: a PRISMA-compliant article. Medicine, 96(47).

 

Референци за информациите кои се однесуваат на полот

Мажи:

 • Kim, K. B., & Shin, Y. A. (2020). Males with Obesity and Overweight. Journal of Obesity & Metabolic Syndrome, 29(1), 18.
 • Schorr, M., Dichtel, L. E., Gerweck, A. V., Valera, R. D., Torriani, M., Miller, K. K., & Bredella, M. A. (2018). Sex differences in body composition and association with cardiometabolic risk. Biology of sex differences, 9(1), 1-10.
 • Lin, H., Zhang, L., Zheng, R., & Zheng, Y. (2017). The prevalence, metabolic risk and effects of lifestyle intervention for metabolically healthy obesity: a systematic review and meta-analysis: a PRISMA-compliant article. Medicine, 96(47).

Жени:

 • Schorr, M., Dichtel, L. E., Gerweck, A. V., Valera, R. D., Torriani, M., Miller, K. K., & Bredella, M. A. (2018). Sex differences in body composition and association with cardiometabolic risk. Biology of sex differences, 9(1), 1-10.
 • Lin, H., Zhang, L., Zheng, R., & Zheng, Y. (2017). The prevalence, metabolic risk and effects of lifestyle intervention for metabolically healthy obesity: a systematic review and meta-analysis: a PRISMA-compliant article. Medicine, 96(47).
 • Manolopoulos KN, Karpe F, Frayn KN: Gluteofemoral body fat as a determinant of metabolic health. Int J Obes 2010, 34: 949–959. 10.1038/ijo.2009.286

 

References for Ethnic Groups

Black Ethnic Group

NICE Guidelines:

 • BMI: preventing ill health and premature death in black, Asian and other minority ethnic groups
  Public health guideline [PH46] Published date: 03 July 2013
 • Obesity: identification, assessment and management
  Clinical guideline [CG189]Published date: 27 November 2014

South Asian Ethnic Group

NICE Guidelines:

 • BMI: preventing ill health and premature death in black, Asian and other minority ethnic groups
  Public health guideline [PH46] Published date: 03 July 2013
 • Obesity: identification, assessment and management
  Clinical guideline [CG189]Published date: 27 November 2014

INDIAN CONSENSUS GUIDELINES

 • Misra A., Chowbey P., Makkar B.M. Consensus statement for diagnosis of obesity, abdominal obesity and the metabolic syndrome for Asian Indians and recommendations for physical activity, medical and surgical management. J Assoc Physicians India. 2009;57:163–170.

East Asian Ethnic Group

NICE Guidelines:

 • BMI: preventing ill health and premature death in black, Asian and other minority ethnic groups
  Public health guideline [PH46] Published date: 03 July 2013
 • Obesity: identification, assessment and management
  Clinical guideline [CG189]Published date: 27 November 2014

Additional References/ Guidelines:

 • South Korean Guidelines 
 • Chinese study to identify 'optimal cut-off points of BMI'
 • Review explaining lowered thresholds for BMI in Japan and Asia-Oceania: Criteria and classification of obesity in Japan and Asia-Oceania. Kanazawa M, Yoshiike N, Osaka T, Numba Y, Zimmet P, Inoue S World Rev Nutr Diet. 2005; 94():1-12.
 • Examination Committee of Criteria for'Obesity Disease'in Japan. (2002). New criteria for'obesity disease'in Japan. Circulation journal: official journal of the Japanese Circulation Society, 66(11), 987-992.

Southeast Asian Ethnic Group

NICE Guidelines:

 • BMI: preventing ill health and premature death in black, Asian and other minority ethnic groups
  Public health guideline [PH46] Published date: 03 July 2013
 • Obesity: identification, assessment and management
  Clinical guideline [CG189]Published date: 27 November 2014

Additional References:

 • Consultation, W. E. (2004). Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet (London, England), 363(9403), 157-163.

Middle Eastern Ethnic Group

 • Study Published in Diabetes and Vascular Disease Research on BMI Cut offs for 'Arab Population in Middle East'
 • Obesity Clinical Practice Recommendations in UAE
 • Iranian study aiming to evaluate and redfine BMI for Iranian population based on metabolic syndrome risk factors
 • Omani study on BMI and WC cut-offs for Omani Arabs due to need to re-evaluate BMI for non-Western groups
 • Tunisian study published in Diabetes, Obesity and Metabolism Journal and co-authored by Tunisian, Newcastle and Imperial Academics

Mixed Ethnic Group

 • Albright, C. L., Steffen, A. D., Wilkens, L. R., Henderson, B. E., & Kolonel, L. N. (2008). The prevalence of obesity in ethnic admixture adults. Obesity, 16(5), 1138-1143.

Pacific Islander Ethnic Group

 • WHO Report
 • Kim, S. Y., England, L., Sappenfield, W., Wilson, H. G., Bish, C. L., Salihu, H. M., & Sharma, A. J. (2012). Racial/ethnic differences in the percentage of gestational diabetes mellitus cases attributable to overweight and obesity, Florida, 2004-2007. Preventing chronic disease, 9.
 • Hawley, N.L., McGarvey, S.T. Obesity and Diabetes in Pacific Islanders: the Current Burden and the Need for Urgent Action. Curr Diab Rep 15, 29 (2015). https://doi.org/10.1007/s11892-015-0594-5
 • Young, D. R., Fischer, H., Arterburn, D., Bessesen, D., Cromwell, L., Daley, M. F., ... & Yamamoto, A. (2018). Associations of overweight/obesity and socioeconomic status with hypertension prevalence across racial and ethnic groups. The Journal of Clinical Hypertension, 20(3), 532-540.
 • Furusawa, T., Naka, I., Yamauchi, T. et al. The Q223R polymorphism in LEPR is associated with obesity in Pacific Islanders. Hum Genet 127, 287–294 (2010). https://doi.org/10.1007/s00439-009-0768-9

Latin(o/a) and Hispanic Ethnic Group:

 • Berber, A., Gómez-Santos, R., Fanghänel, G. et al. Anthropometric indexes in the prediction of type 2 diabetes mellitus, hypertension and dyslipidaemia in a Mexican population. Int J Obes 25, 1794–1799 (2001). https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801827
 • Nicole Cossrow, Bonita Falkner, Race/Ethnic Issues in Obesity and Obesity-Related Comorbidities, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 89, Issue 6, 1 June 2004, Pages 2590–2594, https://doi.org/10.1210/jc.2004-0339
 • Ruilope, L. M., Nunes Filho, A. C. B., Nadruz Jr, W., Rosales, F. R., & Verdejo-Paris, J. (2018). Obesity and hypertension in Latin America: Current perspectives. Hipertension y riesgo vascular, 35(2), 70-76.
 • Herrera, V., Casas, J., Miranda, J. et al. Interethnic differences in the accuracy of anthropometric indicators of obesity in screening for high risk of coronary heart disease. Int J Obes 33, 568–576 (2009). https://doi.org/10.1038/ijo.2009.35

ПОВРЗАНИ ТЕМИ

ПОВРЗАНИ СТАТИИ

Разберете го вашиот BMI
АЛАТКИ   ГРИЖА ЗА ДЕБЕЛИНАТА   САМОСТОЈНА ПРОЦЕНА | 5 min. read

Разберете го вашиот BMI

Индексот на телесна маса (BMI) го претставува односот на висината и тежината, според кој возрасната популација се категоризира во група на потхранети (со недоволна телесна тежина), со прекумерна телесна тежина или со дебелина.

Ајде да разговараме: 13 прашања за дебелината што може да му ги поставите на вашиот лекар
ТРЕТМАНИ   ГРИЖА ЗА ДЕБЕЛИНАТА   МЕДИЦИНСКА ПОДДРШКА | 5 min. read

Ајде да разговараме: 13 прашања за дебелината што може да му ги поставите на вашиот лекар

Да почнете разговор за дебелината може да биде тешко, дури и со вашиот лекар.

Совладајте го гладот: Како да планирате, подготвувате и јадете здрава храна
СОВЕТИ   СОВЕТ ОД ЕКСПЕРТ   НАЧИН НА ЖИВОТ | 6 min. read

Совладајте го гладот: Како да планирате, подготвувате и јадете здрава храна

Ние немаме целосна контрола врз телесната тежина. Но малите промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата непосредна околина сепак може да имаат влијание. Составивме листа која опфаќа совети од планирање здрави оброци до одржување на физичката активност, која може да ви биде од помош.